Věk:
27 let
Zkušenost:
Osobní trenér, výcvik AČR, Spartan Sprint / Super / Beast / Ultra Beast / Hurricane Heat 6h
Kontakt:
siveko19@gmail.com
+420 604 673 063
Životní motto:
Činy jsou mocnější než slova.
Mou první sportovní vášní byl šerm, kterému jsem věnoval celkem 9 let. Na střední škole mě pak jakožto fotbalového antitalenta uchvátil vytrvalostní běh, záliba v endurance disciplínách pak přišla se zkušenostmi z AČR. Ke Spartan Race jsem se poprvé dostal jako člen SRTG Litovel, poté SRTG Praha.
Sport nepovažuji za zálibu, ale životní styl a logickou odpověď na reálie života lidí ve vyspělých zemích, kde se fyzická činnost, přirozená pro náš druh, postupně vytrácí z našich každodenních činností.
Pozice trenéra mi pomáhá dále rozvíjet mé znalosti o sportu a zároveň mi umožňuje dávat lidem tu samou podporu, které se mně dostalo. Motivuje mě, když vidím své klienty šťastné poté, co překonají do té doby zdánlivě nepřekonatelnou překážku, pochlubí se prvním vylezeným lanem nebo přeručkovaným monkey barem.
Své tréninky zakládám na zkušenostech s mnoha trenéry, se kterými jsem měl v životě tu čest trénovat, a také na poznatcích, na které člověk musí přijít sám. Proto se v rámci mých hodin můžete setkat pokaždé s originální náplní, od nácviku závodních překážek až po kompenzační cvičení pro kancelářská zaměstnání. Zároveň si velmi zakládám na zpětné vazbě a rád vyhovím individuálním přáním klientů.