Registrace do spolku

Pokud chcete s námi rozvíjet skupinu a měnit svět kolem sebe, přidejte se k nám. Vyplňte formulář ke členství ve spolku SRTG Praha – Sportem plníme sny, IČO: 06252737, registrovaném Ministerstvem vnitra České republiky.

Členský příspěvek na jeden kalendářní rok činí 300 Kč. Nový člen obdrží uvítací dopis a má možnost svým hlasem ovlivňovat směřování spolku na Valném shromáždění. Veškeré finanční prostředky budou použity na charitativní činnost, rozvoj skupiny a lidí v ní a co nejmenší část na provoz spolku.

Registrujte se zde.